Monday, May 9, 2011

H40IN.TB.ZM.MZ.MI

"Sesungguhnya ALLAH SWT telah menetapkan beberapa kewajipan, maka janganlah engkau meninggalkannnya. Dan telah menentukan beberapa hudud (batas), maka janganlah engkau melampauinya. Dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah melanggarinya, Dan Dia telah diam daripada beberapa perkara sebab rahmat bagimu, bukannya kerana lupa, maka janganlah engkau mempersoalkannya."
[Riwayat al-Baihaqi no. 20217 dalam al-Sunan al-Kubra dan Abu Nu'aim dalam Hilyah al-Auliya'(9/17)]

No comments: